Keldervloer storten voor De Jong Ursem

Keldervloer storten voor De Jong Ursem

De Jong maakt het West Friesland stort het !

of het nu om een Schuimbetonvloer gaat of om een keldervloer van beton De Jong maakt HET en West Friesland stort HET zodat je een mooie betonvloer  krijgt die duurzaam te gebruiken is.

Als je werkt met betonvloer, kies je voor een duurzaam bouwmateriaal. Beton heeft immers – juist door ons goed verwerkt – een zeer lange levensduur. Maar toch gaat het nog weleens mis tijdens het verwerken van beton, met alle risico’s van dien. Daarom hebben wij – in samenwerking met de leden CDH– dit blogartikel opgesteld met daarin enkele  feiten over het verwerken van beton. Vooral het inzetten en het gebruik van trilnaalden en trilspanen komen hierbij uitgebreid aan bod.

Tijdens het mengen en storten van betonmortel wordt lucht ingesloten

Tijdens het storten van betonmortel worden luchtbellen meegevoerd. Zo ontstaan er als gevolg hiervan holten in het beton zelf en tussen de betonspecie en de bekistingswand. Als je nu trilenergie toevoegt aan het vers gestorte beton, zal de lucht worden verdreven. Bovendien ontstaat er zo een dichte structuur.

Beton is uit verschillende delen opgebouwd met elk zijn massa. Onder invloed van de zwaartekracht bestaat bij het verdichten van beton de neiging tot ontmenging: de zwaardere delen (het grove grind) willen bezinken. De inwendige wrijving van het toeslagmateriaal gaat deze inmenging echter tegen. En hoe groter de inwendige wrijving, des te minder is de ontmenging. Door het verdichten neemt de inwendige wrijving echter af, waardoor dus de neiging tot ontmenging toeneemt. Daarom krijgt het verdichten van de beton de nodige aandacht en zorgvuldigheid van ons.

Keldervloer storten voor De Jong Ursem
Keldervloer storten voor De Jong Ursem

Het verdichten van beton en de verschillende methoden

Om het beton op een juiste manier te verdichten, –verdichten van beton-is er een groot aantal methoden voor handen met elk zijn eigen intensiteit. Om de betonspecie op de bouwplaats te verdichten, wordt met name de trilmethode toegepast. De vaste bestanddelen in het beton worden in een zeer snelle heen-en-weergaande beweging gebracht met als gevolg het zeer sterk afnemen van de inwendige wrijving. Het schokken, centrifugeren, persen, walsen en het gebruik van triltafels zijn methoden die alleen in de betonproductenindustrie worden toegepast. Samengevat zijn de verdichtingsmethoden:

 

Wat maakt de jong nog meer?

De Jong  maakt stallen maar ook : kijk hier DE JONG URSEM

 

Naast de mogelijkheden van kelders zijn er nog tal van andere mogelijkheden op het gebied van betonwerk welke door De Jong worden verricht. Zoals funderingen, poeren en het in werk storten van betonvloeren en wanden. Opdrachtgevers zijn voornamelijk bedrijven, (onder)aannemers, adviesbureaus maar ook particulieren. Voor de uitwerking van elk project is het van belang dat de werkzaamheden van alle partijen doordacht op elkaar afgestemd worden. Of het nu gaat om een compleet betonwerkproject of alleen het storten van een betonvloer in onderaanneming, de betonspecialisten van De Jong Ursem passen zich altijd op flexibele wijze aan.

De funderingen kunnen door de jong compleet worden uitgevoerd, inclusief het heiwerk en het aanbrengen van wapening. Door het gebruik van eigen materieel zoals bouwkranen, pompen, wandbekistingen en ervaren medewerkers op kantoor en buiten kunnen zij flexibel werken en concurrerende offertes aanbieden en snel leveren.

Keldervloer storten voor De Jong Ursem.

De Jong maakt HET West Friesland stort HET ! of het nu om een Schuimbetonvloer gaat om om een keldervloer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *